Kullandığımız Yöntemler

Otizm Özel Eğitim Nedir?

Özel eğitim programları, özel çocuklarımıza ihtiyaç duydukları eğitimi, tamamen bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Çocuklarımızın özel olmaları, çeşitli gelişim alanlarında (zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal,  konuşma & dil, ince & kaba motor becerilerde vb.), bireysel özellikleri dikkate alınarak desteklenmeye ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple özel gereksinimli çocuklar, geleneksel okul ortamından başlangıçta istenildiği gibi faydalanamayabilirler.

Özel Eğitimden Kimler Faydalanabilir?

 • Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Gelişimsel Gecikmesi Olan Çocuklar
 • Sosyal İletişim Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar
 • Üstün Yetenekli/Zekalı Çocuklar
 • Zeka Geriliği Olan Çocuklar
 • Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar
 • Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar
 • İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar
 • Görme Yetersizliği Olan Çocuklar
 • Bedensel Yetersizliği Olan Çocuklar

FloorTime

“Floortime (Yerde etkileşim) , herhangi bir etkileşim ve oyundan farksız, kendiliğinden gelişen eğlenceli bir uygulamadır. Sıradan bir oyundan farkı, bunda sizin gelişimsel bir rol oynamanızdır. Bu rolde, çocuğunuzun çok aktif bir partneri oluyorsunuz. İşiniz, çocuğunuzun öncülüğünü izlemek ve onun ilgisini her ne çekerse onu oynamaktır. Ama işin sırrı, oyunu, çocuğunuzu sizinle etkileşime girecek şekilde oynamaktır.”

*Stanley I. Greenspan ve Serena Wieder’ın Özel Gereksinimli Çocuk adlı kitabından alıntıdır.

Theraplay

Theraplay ebeveyn-çocuk arasındaki bağlanma ilişkisi üzerine geliştirilmiş kısa süreli bir oyun terapisi çeşididir. Bağlanma teorisi temel olarak alınmakta ve güvenli bağlanma ilişkisi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Uzun yıllar boyunca evlat edinmiş ve koruyucu aileler ile uygulanıp, oldukça başarılı olduğu görülmüştür.

Theraplay en çok 18 ay- 12 yaş arasındaki çocuklar ile uygulanmaktadır. Özellikle bağlanma sorunlarında kullanılmakla birlikte;

 • İçe kapanıklık, depresyon, korku dolu olma veya utangaçlık gibi içselleştirme davranışlarında,
 • Dışavurumsal, öfke, karşı gelme gibi dışsallaştırma davranışlarında,
 • Kendini düzenleme zorluğu durumlarında,
 • Otizm Spektrum Bozukluklarında,
 • Gelişimsel gecikmelerde,
 • Fiziksel zorluklarda etkili olduğu görülmüştür.

Theraplay uygulaması 4 ana boyutta incelenmektedir:

 1. Yapı: Bu boyut ebeveynin çocuğu için ortamı ve koşulları düzenlemesini içermektedir. Bağlanma teorisine göre, bebekler dünyaya korunmaya muhtaç bir şekilde gelirler ve etraflarında kendilerini güvende hissettirecek birilerine ihtiyaç duyarlar. Ebeveynin görevi de, çocuklarını güvende hissettirmek ve böylelikle çocuklarının fiziksel ve duygusal gelişimlerinin önünü açmaktır.
 2. Bağlılık: Bağlanma teorisine göre, çocukların olumlu bir benlik algısı oluşturması için, etrafındaki kişiler tarafından “görüldüğünü”, “değer verildiğini” hissetmesi gerekmektedir. Oldukça küçüklükten itibaren, bebeklerin ebeveynlerine bakmaları, gülmeleri sosyal bir iletişim isteği olarak tanımlanmaktadır.  
 3. Besleme: Çocukların özsaygılarını geliştirmek için, ebeveynlerin güvenli üs olmalarını, çocuklara karşı sevecen ve ılımlı yaklaşımları içermektedir.
 4. Mücadele: Çocukları sevecen bir şekilde desteklerken, etraflarını keşfetmelerini, riskleri düşünüp, değerlendirmelerini ve yaşlarına uygun bir çaba içerisine girmelerini içermektedir.

Gelişimsel Değerlendirme ve Danışmanlık

Çocuklarımızın gelişimsel basamaklara belirli zaman aralıklarında ulaşması oldukça önemlidir. Gelişimsel becerilerden bazılarının gecikmesi ya da daha erken kazanılmasının bir uzman tarafından değerlendirilmesi, çocuklarımızı daha iyi desteklememiz için gereklidir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuklar yaşadıkları sorunları ifade etmede veya anlamlandırmada güçlük çekebilirler. Bu nedenle karşılıklı konuşmaya dayalı terapi yöntemleri yerine oyun terapisinin kullanımı çocuklar ile çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Nitekim oyun çocuğun yaşadıklarını ve çevresini nasıl algıladığını gösteren iletişim aracıdır.

Oyun terapisi 3 ile 12 yaş arası çocuklara uygulanmakta ve ortalama 12-20 seans içinde sonuçlanmaktadır. Seanslar yaklaşık olarak 50 dk sürmektedir. Oyun odası belli oyun, resim ve el işi materyalleri kullanılarak düzenlenmektedir. Çocuk istediği materyalleri kullanarak terapisti istediği oyuna veya aktiviteye yönlendirmekte, terapist de ona eşlik etmektedir. 

Oyun terapisti, çocuk ile onun koşulsuz olarak kabul edildiğini ve güvende olduğunu hissetmesini sağlayan samimi bir ilişki kurmaktadır. Böylece çocuk deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini oyun yoluyla ifade etme ve iç dünyasını keşfetme şansı yakalamaktadır. Terapist sistemli bir şekilde çocuğun deneyim, duygu ve düşüncelerini yakalayarak ona yansıtmakta ve bunlara yönelik farkındalık kazanmasına destek olmaktadır. Böylelikle çocuğun başa çıkamadığı sorunlarıyla yüzleşmesine, onları anlamlandırmasına ve çözüm yolları geliştirmesine yardım etmektedir.

Anne-Baba Danışmanlığı

Her ailenin kendi içinde bir dinamiği vardır ve her aile bu dinamik içerisinde koşulları el verdiğince çocukları için en iyisini yapmak isterler. Ancak bazen minik destekler almak herkes için daha kolaylaştırıcı olmaktır.

Test ve Ölçekler

 1. Psikoeğitimsel Profil (PEP-R)
 2. Portage Gelişim Ölçeği
 3. Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 4. Peabody Resim Kelime Testi
 5. Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 6. Beier Cümle Tamamlama Testi
 7. Resim Çizme Testleri
 8. Metropolitan Olgunluk Testi
 9. Duygu Durum Ölçekleri
 10. WISC-4 Zeka Testi
 11. Moxo Dikkat Dağınıklığı (Hiperaktivite) Testi
 12. CAS Zeka ve Yetenek Testi

Grup Terapisi

Bir psikoterapistin önderliğinde bir araya gelen danışanların ortak bir tema üzerinde çalıştığı terapi yöntemidir. Çocuk ve gençlerde genellikle sosyal fobi, kaygı, korku, depresyon gibi konular çalışılmaktadır. Grup terapisinde kendileriyle benzer sorunları yaşayan akranlarıyla bu süreci paylaşmak onlara hem yalnız olmadıklarını hissettirmekte hem de sorunlarının çözümleneceğine dair umut aşılamaktadır.

Çocuk ve gençler ile çalışırken grup terapisinin bireysel terapi yöntemlerine göre tercih edildiği durumlar çoğunlukla sosyal ilişkilere ve etkili iletişim yollarına odaklanılması gereken vakalardır. Özellikle utangaçlık, içe kapanıklık, yalnızlık hissi ve akran ilişkilerinde zorbalık gibi konular sıklıkla grup terapisi ile problem çözme becerileri çalışılmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Ruhsal rahatsızlıkların ve psikolojik sorunların insanların yaşadıkları olaylardan değil o olayları algılama biçimlerinden kaynaklandığını savunan bilişsel-davranışçı kuram üzerinde şekillenmiş olan bir terapi modelidir. Dünya çapında çocuk, ergen ve yetişkinler ile çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu modele göre; yaşanan olaylar, düşünceler, duygular, fiziksel semptomlar ve davranışlar sürekli birbirleriyle etkileşim halinde oldukları bir döngüyü oluşturmaktadır. 

Bilişsel davranışçı terapi genellikle 8-16 seans içinde sonuçlanmakta ve seanslar yaklaşık olarak 50 dk sürmektedir. Bireylerin kendileriyle ilgili olumsuz inançlarını, varsayımlarını ve düşüncelerini; alternatif düşünme sistemleriyle değiştirmek üzere farklı davranış biçimlerini deneyimlemelerini sağlamaktadır. Böylelikle olumsuz veya işlevselliği olmayan duygu ve davranışların ortaya çıkmasına yol açan döngüleri kırmayı hedeflemektedir. Bu süreçte baş etme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Genellikle 7 yaş ve üstüne uygulanmaktadır.

Duygusal-Davranışsal Değerlendirme ve Danışmanlık

Genç Danışmanlığı

CAS Zeka ve Yetenek Testi

CAS (Cognitive Assesment System) Bilişsel Değerlendirme Testi, Pass Teorisi’ni konu alan 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir.

Test 4 ana ölçek ve 12 alt bölümden oluşur.

Uygulaması yaklaşık bir ile iki saat arasında sürmektedir.

Uygulama Alanları

 • Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesi
 • Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların Değerlendirilmesi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Değerlendirilmesi
 • Travmatik Beyin Hasarı Olanların Değerlendirilmesi
 • Öğrenme Güçlüğü Olanların Değerlendirilmesi
 • Zihinsel Engelli Olanların Değerlendirilmesi
 • Planlama Problemleri Olanların Belirlenmesi
 • Başarının Önceden Kestirilmesi

CAS testi hem klinik hem de nörolojik olarak oldukça geniş bir alanda değerlendirme yapan güncel bir ölçüm tekniğidir.

Bizi Takip Etmeyi Unutmayın..