Posts Tagged "Gelişimsel Gecikme"

2Nis2017

Her çocuk kendi gelişimsel hızında büyüyüp, dünyayı anlamaya çalışırken; biz heyecanlı yetişkinler, sürekli çocuklarımızdan bir sonraki gelişimsel basamağa çıkmasını bekleriz. Örneğin; 7 aylık bebeğimiz emeklemeye başladığında, acaba ne zaman yürüyeceğini; yürüdüğünde ne zaman zıplayacağını kendi kendimize sorarız. Yapılan araştırmalara göre, belirlenmiş gelişimsel dönem noktalarını dikkate almak elbette ki çok önemlidir. Ancak gelişimsel gecikme söz konusu olduğunda, bu durumdan kastımız “birazcık gecikmek” değil, oldukça belirgin bir gecikmedir.

Gelişimsel gecikmeler 5 alanda görülebilir:

  • Bilişsel Beceriler: Biliş, dünyayı anlamlandırmamız için gereken bütün zihin süreçlerini kapsamaktadır. Düşünmek, öğrenmek, problem çözmek; bunlardan sadece birkaç tanesidir.
  • Sosyal-Duygusal Beceriler: Toplum içerisinde yaşamamızı, diğer insanlarla ilişkide olmamızı sağlayan yeteneklerdir. Bebeklerin, bakım veren kişilere gülücükleri ilk sosyal-duygusal yeteneklerdendir.
  • Konuşma ve Dil Becerileri: Dili kullanma ve anlama becerilerini içermektedir. Bebekler için babıldamak bu yetenekler içine girerken; çocuklar için kurallı cümleler kurmak, yönergeleri anlamak yine Konuşma ve Dil Yetenekleri ile ilgilidir.
  • İnce ve Kaba Motor Becerileri: El ve parmaklardaki küçük kasların ve hareket etmek için büyük vücut kaslarının yönetilmesi ile ilgilidir. Bebeklerin çeşitli nesneleri kavraması, daha büyük çocukların çeşitli nesneleri (makas/ kalem/kaşık kullanımı) manipüle etmesi, yürüme ve zıplama bu beceriler ile ilişkilendirilmektedir.
  • Öz bakım Becerileri: Her gün tekrarlanan işleri yapmamızı sağlayan beceridir. Yemek yemek, giyinmek, duş almak gibi rutin olarak yapılan görevleri içermektedir.

Gelişimsel gecikmeler bu alanların birinde ya da birkaçında olabilir.