Category "Uncategorized"

31Mar2017

pic_typorgaphy

Teşhis konulması her ne kadar okul başlangıç çağlarına denk gelse de, sosyal iletişim bozukluğunun belirtileri erken çocuklukta kendini göstermeye başlamaktadır. Aşağıdaki belirtilerin bir ya da birkaçını çocuğunuzda gördüğünüzde lütfen en kısa sürede destek aramaya başlayın.

-Konuşma gecikmesi

-Sosyal etkileşime dair herhangi bir istek duymamak

-Dialog yürütme zorlukları (bağlam dışı konuşmalar, konuyu tam takip edememek, karşısındaki kişiye söz hakkı vermemek, konuşma sıra takibini yapamamak)

-Duygular hakkında konuşmaktan kaçınma, duyguları tam olarak anlayamama

-Konuşma dilini karşısındaki kişiye ya da duruma uygun olarak düzenleyememek (örneğin öğretmen ve arkadaş ile konuşma dillerinin farklı olması, doğum günlerinde ve cenazelerde söylenebileceklerin farklılığı)

-Sözel (mesajların içeriğini, çıkarımları) ve sözel olmayan (jestleri, mimikleri, yüz ifadelerini, vücut dilini, çeşitli işaretleri) iletişim yollarını tam olarak anlayamama ve yerinde kullanamama

-Konuşma esnasında, karşısındaki kişinin konuyu bildiğini varsayma ve hikayeyi bilen bir kişiye anlatır gibi anlatma

-Zihin Kuramına uygun şekilde çıkarımlar yapamama (3-4 yaşından sonra)